Dárkové poukazy

Roberto Coin | Zlatnictví Lenka Výmolová

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zlatnictvivymolovi.cz. Podmínky jsou pro obě strany závazné a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Kupující souhlasí s využitím internetového obchodu www.zlatnictvivymolovi.cz k objednání zboží a uzavření smlouvy s prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

Veškeré uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jsou prodávajícím archivovány.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, které kupující kupuje za smluvně stanovenou kupní cenu. Všechny informace týkající se kupovaného zboží jsou uváděny dle aktuálních a dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů. Pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním ověřit tyto údaje telefonicky, emailem, či jinou formou komunikace.

Fotky výrobků jsou pouze ilustrační povahy (např. rozdíl v barevném provedení) a nemusejí zcela odpovídat skutečnosti.

Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá objednané a zaplacené zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě ke kupujícímu. Předáním objednaného a zaplaceného zboží kupujícímu nebo dopravci přechází odpovědnost za škodu na zboží z prodávajícího na kupujícího s tím, že v čase dopravy přebírá tuto zodpovědnost dopravce.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky zboží kupujícím je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná smlouva vzniká dnem předání nebo doručení objednávky prodávajícím kupujícímu. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést.

Kupující může provést storno objednávky zboží a to e-mailem na adresu http://zlatnictvi.vymolovi@gmail.com

CENA A PLATBA

Akční ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob, anebo další aktualizace nabídky.

Ceny za zboží uvedené na internetovém obchodě www.zlatnictvivymolovi.cz jsou včetně DPH 21%. Ceny jsou platné ke dni objednání zboží a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy nebo v hotovosti na prodejně při osobním převzetí zboží.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající nebude schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. Buď prodávající vrátí přijatou kupní cenu zákazníkovi dohodnutým způsobem, nebo mu na základě dohody dodá jiné vybrané zboží a rozdíl v částkách bude kompenzovat buď zasláním zboží dobírkou v hodnotě rozdílu částky, nebo vrácením přeplatku dohodnutým způsobem.

Způsoby úhrady kupní ceny za objednané zboží:

  1. dobírkou ( hotově řidiči dopravce při předání zboží )
  2. bankovním převodem
  3. hotově v provozovně při převzetí zboží

EXPEDIČNÍ NÁKLADY

K ceně zboží účtuje prodávající expediční poplatek 149 Kč v případě zaslání zboží obchodním balíkem na dobírku, při platbě převodem na bankovní účet prodávající účtuje kupujícímu zasílací náklady 99 Kč při odeslání Českou poštou. Uvedené ceny již zahrnují 21% DPH. Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, zasílá prodávající znova pouze na vyžádání kupujícího. Při opětovném zaslání zásilky prodávající vždy účtuje expediční náklady, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jiným způsobem.

Převzetím zboží a úhradou kupní ceny za zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží. Je-li kupující plátcem DPH je povinen toto uvést již při objednávce zboží.

Zakázková výroba

Zboží vyrobené na zakázku - na míru nepodléha vrácení peněz ve 14-ti denní lhůtě ani jiné výměně za zboží jiné. Jedná se o šperk, který byl vyroben na míru kupujícímu s jeho požadavkami na výrobu. Kupující bere na vědomí, že požadavky pro správnou výrobu šperku udal správně viz. (velikost prstu, velikost kamene - pokud je nabídnuta, barva kovu, ryzost drahého kovu) a je za ně zodpovědný kupující .S velikostmi prstu se může lišit i konečná cena v závislosti na gramáži drahého kovu. To samé i u drahých kamenů, která se odvíjí od velikosti a kvalitě se cena může lišit. Kupující má na šperk záruku 24. měsíců od data předání šperku zhotovitelem. Kupující je povinen si šperk při vyzvednutí důkladně prohléhnout zdali míry které udal jsou správné na pozdější reklamaci nebude brán zřetel a úpravu uhradí kupující na své náklady. Na zakázkovou výrobu je stanovena lhůta 2-3.týdny na výrobu od data zadání objednávky kupujícím.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta pro dodání objednaného zboží počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, je toto odesláno nejdéle do 5 pracovních dní po potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem ( viz níže definice dostupnosti ), nebo je nebude možné odeslat do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 5 pracovních dní. Skladem – zboží je na distribučním skladě Na objednání, doručení cca 2 měsíce – zboží je dostupné pouze na objednávku.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Obchodní balík Česká pošta, dodání 1–2 dny od předání přepravci. Uvedená doba je informativní, vychází z předložených lhůt přepravních firem. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zpoždění v doručování zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka objednaného zboží splňovala všechny vyžadované podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKU DÁLKOVÉ KOMUNIKACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 


V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů je kupující-spotřebitel povinen zaslat zboží na své náklady zpět prodávajícímu. Vrácené zboží doporučujeme pojistit – kupující zodpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. Není-li kupující-spotřebitel schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující-spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu-spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Před odesláním zboží na adresu:

Zlatnictví Výmolovi
Lenka Výmolová
Masarykovo náměstí 155
686 01 Uherské Hradiště

je nutné zaslat emailem na adresu http://zlatnictvi.vymolovi@gmail.com formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky a způsobu vrácení kupní ceny za zboží s případným číslem bankovního účtu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Prodávající má v tomto případě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou.

Copyrights 2015 - Zlatnictví Lenka Výmolová Vytvořilo webové studio Mionet.cz