Reklamace

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!) 

 

 

 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

E-mail:

 

 

 

Reklamované zboží: 

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________                                     Podpis kupujícího: ___________________________ 

 

Prodávající:

Lenka Výmolová

Na Rybníku 1668
686 04 KUNOVICE
IČ: 11521791
DIČ: CZ6852251472

 

Reklamované zboží zašlete spolu s kopií prodejního dokladu na adresu:


Lenka Výmolová 

Na Rybníku 1668

Kunovice

68604

 

 

 

 

Datum přijetí reklamace:

 

 

Reklamaci vyřizuje: 

 

 

Vyjádření k reklamaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                            Podpis prodávajícího: ______________________________